TIOP-3.4.2-11/1 projekt előkészítés

A TIOP-3.4.2-11/1  kódszámú, Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett, Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhívás, 2011. őszén jelent meg.
Az intézményben az előkészítő munka a Gyermekotthon vezető munkatársainak közreműködésével, külső szakemberek bevonásával kezdődött el.

Az előkészítő tevékenység során elkészült egy alapos helyzetelemzés, helyzetfeltárás és problémaelemzés. A helyzetelemzés eredményeit SWOT elemzésben és problémaelemzésben foglaltuk össze.
SWOT elemzés

Az elemzési szakasz után került sor a célok megfogalmazására és a feladatok meghatározására. A projekt logikai vázaként egy célfát alakítottunk ki, majd megfogalmaztuk a projekt célját, hosszú távú céljait, a várható eredményeket, végül pontosítottuk az elvégzendő tevékenységeket.
Logikai fa

A munka végére elkészült a pályázat szakmai alátámasztását meghatározó Szakmai terv.
Szakmai terv