TIOP-3.4.2-11/1-2012-0033 projekt összefoglaló

Projekt célja

Önálló életvitelre nevelési lehetőségeket megteremtő és felzárkóztatást, egyéni önképzést biztosító, valamint energia megtakarítási formákat lehetővé tevő intézményi infrastruktúra fejlesztés a gyermekek társadalmi integrációjának segítése és az életminőségének javítása érdekében.

Hosszú távú célkitűzések

A gyermekek társadalmi beilleszkedésének , munkaerő-piaci lehetőségekhez, elvárásokhoz való alkalmazkodásának segítése.
A speciális gyermekotthon takarékos, energiahatékony működésének segítése.

Várt eredmények

Aktív közösségi munkát, gyakorlati háztáji életviteli tevékenységet, segítő intézményi foglalkoztató helyiségek és üvegház.
Kiscsoportos, vagy egyéni tanulást, felzárkóztatást, tehetséggondozást lehetővé tevő, egyéni tanulási utakat támogató, korszerű információszerzési és kommunikációs formákat biztosító, informatikai centrum és forrásközpont.
Külső hőszigetelés segítségével  energiatakarékosan működő intézményi épületrészek.
Az infrastrukturális fejlesztések eredményeit (információs és forrásközpont, gyakorlati foglalkoztató centrum) hatékonyan alkalmazni tudó nevelők, pedagógusok és alkalmazottak.

Tevékenységek

Infrastruktúra fejlesztés

Kertcentrum és foglalkoztató központ

 • kiszolgáló épületek felújítása
 • tárolóépületek felújítása
 • üvegház felújítása

Infokommunikációs és forrásközpont

 • kiscsoportos foglalkoztatók kialakítása
 • könyvtárhelyiség kialakítása
 • tanulótér kialakítása
 • kiszolgálóhelyiségek kialakítása
 • hálózat fejlesztés

Energiahatékonyság

 • külső hőszigetelés

Beszerzés

Kertcentrum

 • eszközök
 • bútorok

Információs centrum

 • bútorok
 • szerver
 • számítógépek
 • hálózati eszközök
 • digitális tábla
 • szoftverek

Felkészítés a változásokra

Kertcentrum

 • munkatársak felkészítése
 • gyermekek felkészítése

Információs centrum

 • munkatársak felkészítése
 • gyermekek felkészítése